1401/05/17
0

بهروز کریمی

من بهروز کریمی هستم مدیر سایت سافتیاد. سال هاست در یک گوشه سر زمینم مشغول یادگیری هستم و این علم خود را هر روز در اختیار دیگران قرار میدهم. امیدوارم توانسته باشم کمک کوچکی در این زمینه به عزیزان این کشور کرده باشم.

  • بیوگرافی
  • دوره ها

من بهروز کریمی هستم مدیر سایت سافتیاد. سال هاست در یک گوشه سر زمینم مشغول یادگیری هستم و این علم خود را هر روز در اختیار دیگران قرار میدهم. امیدوارم توانسته باشم کمک کوچکی در این زمینه به عزیزان این کشور کرده باشم.

هیچ دوره ای یافت نشد